Opći uvjeti korištenja slot, poker, live game - Luckia Casino

Opći uvjeti korištenja

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA I PREGLEDAVANJA

1.       UVOD

Korisnik može pristupiti ovoj web stranici tek nakon što pročita i prihvati uvjete, obavijesti, upozorenja i ostale pravne obavijesti sadržane u ovom tekstu („Opći uvjeti korištenja i pregledavanja”).

Pristup i naknadno korištenje ove web stranice, podrazumijeva da je korisnik dao svoju izričitu, potpunu i bezuvjetnu suglasnost s cjelokupnim sadržajem. Navedeni pristup je besplatan.

Ako se korisnik ne slaže sa sadržajem ovih Općih uvjeta korištenja i pregledavanja, mora napustiti ovu web stranicu te ne može pristupiti niti raspolagati uslugama koje ona nudi.

Jednako tako, prihvaća izričito i bez iznimke da se pristup i korištenje ove web stranice, njezinih usluga i sadržaja navedenih usluga odvija pod njegovom punom odgovornošću.

Poveznice na druge web stranice koje mogu postojati, kao i način na koji se korisnik njima koristi, podliježu ovim Općim uvjetima korištenja i pregledavanja, kao i mogućim posebnim uvjetima koje zahtijevaju gore navedene web stranice. Izričito je zabranjeno bilo kakvo korištenje koje nije odobreno.

Major Internacional d.o.o., Zagreb, Zagrebačka avenija 100a, OIB 49604933226 (u daljem tekstu: Društvo) putem web stranica može ponuditi usluge ili proizvode koji mogu biti podložni posebnim uvjetima koji, ovisno o slučaju, nadomještaju, dopunjavaju i/ili mijenjaju ove Uvjete i o kojima će korisnik biti obaviješten u svakom pojedinačnom slučaju.

U bilo kojem trenutku koji smatra primjerenim Društvo može jednostrano izmijeniti konfiguraciju ovih web stranica, te ih privremeno ili trajno ukloniti, ograničiti ili obustaviti, kao i spriječiti pristup tim stranicama, a korisnika će putem objave na web stranici nastojati obavijestiti o takvoj promjeni ako mu okolnosti to budu dopuštale.

 2.       IDENTITET VLASNIKA OVE WEB STRANICE

Major Internacional d.o.o., Društvo sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a, OIB: 49604933226 osnovano upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 7. Srpnja 2006. godine pod brojem Tt-06/7379-2 MBS: 080570075.

3.       PRAVA I OBVEZE DRUŠTVA

Kao pružatelj usluga, Društvo:

1. Dužno je pružati usluge koje nudi ova web stranica, učinkovito jamčiti tajnost moguće korespondencije s korisnikom kao i odgovoriti na sve eventualne pritužbe.

2. U slučaju održavanja, popravljanja, ažuriranja ili poboljšanja usluga, ima pravo privremeno obustaviti dostupnost ove web stranice bez prethodne obavijesti.

3. Jednako tako, Društvo zadržava pravo pružanja ili otkazivanja usluga, no neovisno o tome nastojat će o tome obavijestiti korisnike, ako to okolnosti budu dopuštale.

4. Društvo ne jamči, izravno ili neizravno, za ponuđene informacije ili usluge, osim onih jamstava koja prema važećim zakonima moraju biti dana ili koja su izričito opisana u ugovoru između ovog društva i korisnika.

5. Jednako tako, Društvo ne jamči za sadržaje koje dobavljaju, po potrebi, treće strane, niti jamči istinitost, pouzdanost, točnost, pravovremenost ili prikladnost informacija koje su dostavljene u svrhu koju korisnici ili bilo koja druga osoba odrede.

4.       PRAVA I OBVEZE KORISNIKA

S druge strane, korisnici prihvaćaju sljedeće:

1. Korisnik se za vlastiti račun i na vlastiti rizik koristi uslugama i/ili podatcima i/ili informacijama koje mu se pružaju putem ove web stranice.

2. U svakom trenutku korisnik se mora na zakonit način koristiti uslugama ove web stranice u skladu s važećim zakonima, poštujući prava intelektualnog vlasništva Društva ili trećih osoba.

U tom smislu, korisnik jamči da će aktivnosti koje provodi na ovoj web stranici biti u skladu sa zakonom, moralom, javnim poretkom i dobrim običajima, a ni u kom slučaju neće biti uvredljive za reputaciju i poslovni imidž Društva ili bilo kojeg drugog društva iz njegove grupe, za druge korisnike web stranice ili treće strane.

3. Korisnik neće putem usluga koje mu Društvo stavi na raspolaganje obavljati bilo kakvu radnju koja uzrokuje štetu ili izmjenu sadržaja, ili ometati pravilno funkcioniranje web stranice, uzrokujući tehničke probleme bilo koje vrste, neće prenositi elemente podložne prenošenju računalnih virusa, ili oštetiti, ometati ili presretati cijelu ili dio ove web stranice, ulaziti u poruke elektroničke pošte drugih korisnika ili ih pak mijenjati.

4. Korisnik snosi isključivu odgovornost za vjerodostojnost podataka unesenih iz bilo kojeg razloga, tako da u slučaju unošenja lažnih ili netočnih podataka Društvo zadržava pravo zabraniti mu pristup ovoj web stranici.

5.       ISKLJUČENJE JAMSTAVA I ODGOVORNOST ZA FUNKCIONIRANJE WEB STRANICE I USLUGA

1. Društvo ne jamči dostupnost i neprekinuti rad ove web stranice i usluga.

Prema tome, ne snosi nikakvu odgovornost koja bi mogla proizaći iz smetnji, propusta, prekida, računalnih virusa, telefonskih kvarova ili prekida veze u operativnom funkcioniranju elektroničkog sustava zbog razloga na koje Društvo ne može utjecati.

Jednako tako, Društvo ne snosi nikakvu odgovornost koja bi mogla proizaći iz kašnjenja ili prestanka rada u operativnom funkcioniranju ovog elektroničkog sustava zbog nedostataka ili preopterećenja telefonskih linija ili na internetu, kao i štete koje uzrokuju treće osobe nezakonitim ometanjima na koja Društvo ne može utjecati.

Društvo isto tako ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog nedostupnosti ili prekinutog rada web stranice i njezinih usluga te namjene koju su korisnici mogli pripisati ovoj web internetskoj stranici.

U svakom slučaju, Društvo će uložiti sve napore kako bi ova web internetska stranica mogla biti trajno dostupna.

2. Unatoč tomu što je Društvo poduzelo sve odgovarajuće mjere kako bi zajamčilo sigurnost u tom području, ono ne kontrolira niti jamči da sadržaj ove web internetske stranice nije zaražen virusima ili drugim elementima koji bi mogli uzrokovati promjene u računalnom sustavu (softver i hardver) korisnika ili u elektroničkim dokumentima i datotekama pohranjenim u njegovu računalnom sustavu.

3. Društvo nema obvezu i ne kontrolira kako se korisnici upotrebljavaju ovo web mjesto, usluge i njegov sadržaj. Ovo društvo osobito ne jamči da se korisnici koriste ovim web mjestom, njegovim uslugama i sadržajima u skladu s ovim Općim uvjetima i, ovisno o slučaju, Posebnim uvjetima koji se primjenjuju, ili da to rade pažljivo i savjesno.

Ovo društvo nije obvezno provjeravati, niti provjerava, identitet korisnika, točnost, valjanost, potpunost i/ili vjerodostojnost njihovih osobnih podataka koje pružaju drugim korisnicima.

Korisnik je jedini odgovoran za prekršaje ili štetu koju može uzrokovati korištenjem web stranice, a Društvo, njegovi partneri, društva grupe, suradnici, zaposlenici i zastupnici oslobođeni su bilo kakve odgovornosti koja bi mogla nastati zbog postupaka Korisnika.

Korisnik je jedini odgovoran za sve prigovore ili pravne, sudske ili izvansudske, postupke koje su pokrenule treće strane protiv Društva na temelju Korisnikove uporabe web stranica. Po potrebi, Korisnik će preuzeti sve izdatke, troškove i naknade za koje se tereti Društvo zbog takvih prigovora ili pravnih postupaka.

4. Korisnik prihvaća da je Društvo osmislilo i razvilo web mjesto u dobroj vjeri, s informacijama iz internih i vanjskih izvora koje korisnicima nudi u trenutačnom stanju i koje mogu sadržavati nejasnoće ili pogreške. Stoga korisnik oslobađa Društvo od bilo kakve odgovornosti u odnosu na pouzdanost, korisnost ili lažno očekivanje koje portal može stvoriti tijekom pregledavanja.

Stoga Društvo, iako će uložiti sve razumne napore i sredstva za pružanje ažuriranih i pouzdanih informacija na web mjestu, ne daje nikakvo jamstvo da u bilo kojem dostupnom sadržaju na ovom web mjestu ne postoje nikakve pogreške ili moguće netočnosti i/ili propusti.

5. U slučaju da ova web stranica sadržava poveznice na druge portale ili web stranice kojima ne upravlja Društvo, ono odbacuje svaku odgovornost u pogledu informacija koje se nalaze izvan web mjesta, s obzirom na to da je funkcija poveznica koje se pojavljuju isključivo obavijestiti Korisnika o postojanju drugih izvora informacija o nekoj određenoj temi. Poveznice su stoga informativne reference, bez ikakve vrste procjene sadržaja, vlasnika, usluga ili proizvoda koje se putem njih nude.

Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za pravilno funkcioniranje takvih poveznica, rezultate dobivene na takvim poveznicama, točnost i zakonitost sadržaja ili informacija kojima se može pristupiti, kao i štetu koju Korisnik može pretrpjeti na temelju informacija pronađenih na povezanoj web stranici.

Stoga se od Društva ne može zahtijevati da preuzme odgovornost za usluge koje pružaju navedene treće strane u odnosu na prigovore bilo koje vrste i tužbe koje se protiv njih mogu podnijeti.

6.       POLITIKA O OSOBNIM PODATCIMA DOBIVENIM PUTEM WEB MJESTA

Društvo korisnicima stavlja na raspolaganje sustave privatnosti osobnih podataka koji onemogućavaju pristup trećim stranama. U tom je smislu provelo sve potrebne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere koje jamče cjelovitost, povjerljivost i dostupnost osobnih podataka dobivenih od korisnika.

Iz tog razloga Društvo se odriče svake odgovornosti za štetu i gubitke nastale u slučaju njihovog otkrivanja.

Konkretnije, valja napomenuti da:

1. Bez obzira na navedeno u svakom od obrazaca na web stranici, kada Korisnik dostavi svoje osobne podatke, mora izričito ovlastiti Društvo za obradu svojih Osobnih podataka u svrhe navedene u njima.

Korisnik ili njegov zastupnik mogu ostvarivati svoja prava na pristup, ispravljanje, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost i protivljenje, putem pisanog i potpisanog zahtjeva poslanog na adresu naznačenu u odjeljku „Informativni podaci” ovog web mjesta ili putem elektroničke pošte na adresu privacy@luckia.com.

2. Ovo web mjesto upotrebljava kolačiće. Kolačići su male podatkovne datoteke koje se generiraju na korisničkom računalu i omogućuju nam da dođemo do sljedećih informacija:

           datum i vrijeme kad je korisnik posljednji put posjetio web mjesto

           dizajn sadržaja koji je korisnik odabrao prilikom prvog posjeta našem web mjestu

           sigurnosni elementi koji su uključeni u kontrolu pristupa ograničenim mjestima

           jezik koji je korisnik odabrao među ponuđenima na portalu kako bi ga pregledavao

           pravovremeno mogu pohraniti podatke za određene funkcije kao što je održavanje veze

Korisnik može onemogućiti generiranje kolačića odabirom odgovarajuće opcije u svojem pregledniku.

3. Društvo se obvezuje poštovati svoju obvezu čuvanja tajnosti osobnih podataka, a dužnost mu je da ih čuva na povjerljiv način te da poduzme potrebne mjere kako bi se spriječila izmjena, gubitak ili neovlašteni pristup, uzimajući u obzir u svakom trenutku najnovija tehnička dostignuća.

 7.       INTELEKTUALNO I INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO

Sva prava na sadržaj ove web stranice pripadaju Društvu, osim onih društava s kojima je potpisalo odgovarajući ugovor za pružanje sadržaja, a zaštićeni su nacionalnim i međunarodnim propisima o intelektualnom i industrijskom vlasništvu.

Dizajn, slike, karte, grafički prikazi, žigovi, oznake, razlikovni znakovi ili logotipi Društva, okviri, banneri, softver i različiti izvorni ili objektni kodovi itd. ove web stranice vlasništvo su Društva, koje legitimno ima isključiva prava na njihovu uporabu.

Logotipi ili razlikovni znakovi ostalih društava koji se mogu pojaviti na ovoj web stranici kada je korisnik pregledava, vlasništvo su svakog od tih društava, te ona legitimno imaju isključiva prava na njihovo korištenje, uz izričit pristanak na to da se uključe, po potrebi, na ovu web stranicu.

Društvo ne daje Korisniku nikakvu vrstu licence ili ovlaštenja za osobnu upotrebu u pogledu svojeg prava intelektualnog i industrijskog vlasništva ili bilo kojeg drugog prava povezanog s web stranicom i uslugama koje se na njoj nude.

Stoga korisnik priznaje da reproduciranje, distribucija, stavljanje na tržište, izmjena i općenito bilo koji drugi oblik korištenja, bilo kojim postupkom, cijelog ili dijela sadržaja ovog web mjesta predstavlja povredu prava intelektualnog i/ili industrijskog vlasništva ili njegovog vlasnika.

Korisnik koji pristupi ovoj web stranici ne smije kopirati, mijenjati, distribuirati, prenositi, reproducirati, objavljivati, prenositi, prodavati gore navedene elemente ili osmišljavati nove proizvode ili usluge iz dobivenih informacija bez jasnog navođenja njihovog podrijetla.

Odobrava se samo za prikaz i prijenos za osobnu i nekomercijalnu upotrebu korisnika, a ne može se prenijeti na treće strane ili subjekte.

U slučaju grafičkih prikaza ili dizajna, koji se pojavljuju na ovoj web stranici, u vlasništvu društava koja surađuju s LUCKIA GAMING GROUP, ti se uvjeti također primjenjuju, osim ako nije drugačije dogovoreno.

Korisnicima je strogo zabranjeno mijenjanje sadržaja ili strukture ove web stranice. Jednako tako, nijedna treća osoba ne smije upotrijebiti tehniku „framing” za povezivanje svojih web stranica i ove web stranice.

8.       IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Društvo zadržava pravo izmjene, razvoja ili ažuriranja uvjeta korištenja ovog web mjesta u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti. Korisnik će automatski biti obvezan uvjetima korištenja koji su na snazi u trenutku pristupanja web mjestu, tako da mora povremeno pročitati navedene uvjete korištenja.

9.       NIŠTAVNOST I NEVAŽENJE ODREDBI

Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta korištenja i pregledavanja ove web stranice proglasi potpuno ili djelomično ništavom ili nevažećom, to će se odnositi samo na tu odredbu ili njezin dio koji je utvrđen ništavim i nevažećim, dok će preostali dio općih uvjeta ostati na snazi, a takva će se odredba ili njezin dio smatrati nevažećom, osim ako je ključna za ove opće uvjete i sveobuhvatno na njih utječe.

10.    MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Ovi Opći uvjeti korištenja i pregledavanja kao i bilo koji odnos između korisnika i Društva uređeni su hrvatskim zakonodavstvom.

U slučaju bilo kakvog spora koji se odnosi na postojanje ili sadržaj ovih Općih uvjeta ili na odnos između korisnika i Društva, obje strane izričito se odriču bilo koje druge nadležnosti, te priznaju isključivu nadležnost Sudova u Republici Hrvatskoj.

 

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

MAJOR INTERNACIONAL d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka avenija 100a , OIB 49604933226 je Društvo odgovorno za obradu vaših podataka.

Svi podatci prikupljeni putem obrazaca na ovom web mjestu obrađuju se kao strogo povjerljivi podatci u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Osim toga, imenovan je Službenik za zaštitu podataka kako bi štitio temeljno pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Njegovi kontakt podatci su: D. Francisco Isaac Feijoo Cebrián, c/ Severo Ochoa, 3, 15008 – A Coruña, Tel. +35 981173700. E-mail: privacy@luckia.com

Koja je svrha obrade Vaših podataka?

Vaši osobni podatci, ovisno o poslanom obrascu, obrađuju se u sljedeće svrhe:

            jamstvo pravilnog upravljanja upitima i zahtjevima putem naših obrazaca i komunikacijskih kanala;

            upravljanje vašom pozivnicom u kasino putem obrasca za prijavu kako biste mogli besplatno ući u KASINO;

            upravljanje zahtjevom za pretplatu kako bismo mogli stupiti u kontakt s Vama i obavještavati Vas o novostima.

Prikupljeni podaci su prikladni, relevantni i ne prekomjerni u odnosu na navedeno područje i svrhe. Korisnik je u svakom slučaju odgovoran za istinitost podataka, a Major Internacional d.o.o.,  zadržava pravo isključiti iz registriranih usluga sve korisnike koji su dali lažne podatke, ne dovodeći u pitanje druge radnje koje proizlaze iz zakona.

Koja je pravna osnova za obradu vaših podataka?

Pravna osnova za obradu Vaših podataka ponajprije se temelji na Vašoj suglasnosti koju tražimo. Međutim, kada je obrada Vaših podataka neophodna kako bi se osiguralo pravilno upravljanje Vašim upitima i zahtjevima, pravna osnova jest pružanje usluge.

Koliko se dugo čuvaju vaši podatci?

Prikupljeni osobni podaci čuvaju se na određeno vremensko razdoblje, ovisno o svrsi u koju su prikupljeni:

          Podatci prikupljeni na temelju poziva u kasino čuvaju se deset godina. Nakon isteka razdoblja za čuvanje podataka, podatci se brišu ili vode pod pseudonimom.

          Podatci prikupljeni na temelju obrasca za kontakt čuvaju se deset godina. Nakon isteka razdoblja za čuvanje podataka, podatci se brišu ili vode pod pseudonimom.

          Podaci prikupljeni na temelju obrasca za pretplatu na primanje novosti čuvaju se sve dok je korisnik i dalje pretplaćen, a najduže deset godina od ukidanja pretplate. Nakon isteka razdoblja za čuvanje podataka, podatci se brišu ili vode pod pseudonimom.

Koja su vaša prava?

Korisnik ili njegov zastupnik mogu ostvariti svoje pravo na pristup, ispravljanje, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost i protivljenje, putem elektroničke pošte na adresu privacy@luckia.com.

U određenim situacijama, Major Internacional d.o.o. zadržava pravo na to da se od Korisnika traži preslika osobne iskaznice ili drugog važećeg identifikacijskog dokumenta kao uvjet za ostvarenje tih prava.

Također možete kontaktirati AZOP (Hrvatsku agenciju za zaštitu podataka), ulica Martićeva 14, Zagreb u vezi s bilo kojim pitanjem koje imate u pogledu obrade vaših podataka.

Kome se otkrivaju vaši podatci?

 Major Internacional d.o.o. ustraje na svojoj predanosti odgovornoj i povjerljivoj upotrebi podataka te jamči da će se podatci korisnika obrađivati u skladu sa zakonskim propisima i da će ih upotrebljavati samo Major Internacional d.o.o. i poduzeća u njegovom poslovnom okruženju u navedenu svrhu.

U slučaju prenošenja podataka u druge zemlje (zbog toga što su poslužitelji smješteni u inozemstvu ili iz drugih razloga), zainteresirana se osoba o tome mora obavijestiti.

Politika kolačića

Major Internacional d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka avenija 100a, OIB49604933226 (u daljnjem tekstu Društvo) Vas obavještava da web mjesto http://www.luckia.hr/ upotrebljava kolačiće.
U nastavku ćete pronaći detaljne informacije o kolačićima koji se upotrebljavaju na ovoj web stranici, njihovim obilježjima, svrsi i kako ih blokirati.


Kolačići

Kolačić je informacija spremljena na vaše računalo kada pristupate određenoj web stranici.
Kolačići omogućuju navedenoj web stranici, među ostalim, pohranu i dohvaćanje informacija o korisnikovim navikama pretraživanja ili njegovu računalu, a ovisno o informacijama koje sadržavaju i načinu na koji koriste računalo, mogu se upotrebljavati za prepoznavanje potencijalnih korisnika i poboljšanje ponuđenih usluga.

http://www.luckia.hr/ koristi vlastite kolačiće i kolačiće trećih strana, a oni mogu biti privremeni ili trajni kolačići. Uporaba tih kolačića omogućuje nam da optimiziramo vaše pregledavanje, na način da prilagodimo ponuđene informacije i usluge vašim interesima, kako bi vam pružili brži i intuitivniji doživljaj.


Vlastiti kolačići

• ASP.NET SessionId - sistemski session ID nešto što je potrebno da bi bilo kakve kompleksnije stranice radile (kriptiran sadržaj cookie-a)
• CookieWarningAgreed - po njemu znamo da je neki korisnik pristao da koristimo cookies


Oglašivački kolačići trećih strana

Koristimo se uslugama trećih strana kako bismo objavili oglase koji se temelje na interesima korisnika koji su prethodno posjetili stranicu www.luckia.hr, a koji se utvrđuju temeljem njihovog internetskog pretraživanja. Ti kolačići prikupljaju demografske podatke i/ili podatke na stranicama koje su korisnici posjetili, proizvode koje su pogledali i konverzije koje su napravili kao rezultat oglašivačkih kampanja.

Primjerice, ovi kolačići koriste se kako bi se:
- utvrdio broj korisnika koji su pregledali uslugu nakon klikanja na oglas
- prikazali oglasi koji su prilagođeni korisnikovom demografskom profilu ili se baziraju na njihovim specifičnim interesima, uključujući tu i oglase na drugim stranicama
- na drugim stranicama prikazali oglasi vezani uz usluge koje je korisnik pregledavao na stranici
- izbjeglo ponovno prikazivanje oglasa koje su korisnici već vidjeli

1) Kolačići koje upotrebljava pružatelj usluge: Google Ads

Kolačići: _gads i _gac
Trajanje: uklanjaju se nakon zatvaranja internetskog preglednika

Pravila privatnosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/
Obrazac za pristanak možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=hr

2) Kolačići koje upotrebljava pružatelj usluge: Facebook (Facebook Pixel)

Kolačići: fr, impression.php/#, tr
Trajanje: fr ostaje pohranjen na uređaju korisnika do 3 mjeseca, impression.php/# i tr kolačići uklanja se po zatvaranju internetskog preglednika.

Pravila privatnosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Obrazac za pristanak možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/ads/preferences/

3) Kolačići koje upotrebljava pružatelj usluge: Google Analytics

__utma
Generira jedinstveni ID korisnika i bilježi datum, prvi i zadnji put kada je korisnik posjetio web stranicu.
Upotrebljava se za brojenje koliko puta jedan korisnik posjećuje web mjesto.
__utmb
Bilježi vrijeme dolaska na stranicu i istječe 30 minuta nakon posljednjeg pregleda stranice.
Automatski se briše prilikom promjene web stranice ili nakon zatvaranja preglednika.
__utmc
Upotrebljava se s kolačićem _utmb kako bi se utvrdilo je li proteklo više od 30 minuta na istoj stranici, bez obzira je li uspostavljena nova sesija za korisnika.
Nastavlja se bilježiti kako bi se osigurala usklađenost.
__utmz
Upotrebljava se za mjerenje rezultata pretraživanja na tražilicama (organski i PPC), oglašavačke kampanje koje se prikazuju i pretraživanje unutar istog web mjesta (unutarnje poveznice). Ažurira se svakim posjetom webu.

Za dodatne informacije i blokiranje kolačića posjetite:

• Vezano uz Google i Google analytics koji je postavljen možete vidjeti na Google-ovim stranicama - https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
• AddThis (servis koji se koristi za share-anje i like-anje na društvenim mrežama) – http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://support.google.com/analytics/.


Pristanak

Pristupom na našu web stranicu izričito pristajete na upotrebu kolačića opisanih u uvjetima navedenim u ovoj Politici kolačića, a svoje postavke možete promijeniti kad god poželite.

Promjena konfiguracije kolačića

Možete ograničiti, blokirati ili brisati kolačiće instalirane na vašem računalu tako da konfigurirate opcije preglednika instaliranog na računalu:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies
FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH21411

Konfiguracija vašeg preglednika za isključenje svih kolačića ili, konkretno kolačića http://www.luckia.hr/ neće onemogućiti pregledavanje web stranice, iako pri tom pregledavanju nećete moći uživati u značajkama koje zahtijevaju instalaciju nekog od njih, konkretno u funkcionalnostima sadržanim u samim kolačićima.


vrh stranice