Pravna obavijest

PRAVNA OBAVIJEST
Autorska prava
Sadržaj objavljen na ovoj Internet stranici dozvoljeno je pregledavati i koristiti isključivo za vlastite potrebe. Svaka promjena, prepisivanje i ponovna objava, kao i reprodukcija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe bez prethodne pismene suglasnosti Major Internacional d.o.o. najstrože je zabranjena. U slučaju dozvoljene upotrebe sadržaja ovih Internet stranica, moraju se zadržati sve oznake autorskog prava i prava vlasništva, kao i druge obavijesti i upozorenja.

Odgovornosti

Sav objavljeni sadržaj na ovoj Internet stranci je informativnog karaktera te ga svi korisnici koriste na vlastitu odgovornost.
Major Internacional d.o.o. i njegov vlasnik nisu odgovorni za bilo kakve donesene odluke, financijske ili druge prirode, a na osnovu informacija, savjeta, uputstava i linkova na neke od Internet stranica koji se mogu pronaći na ovoj Internet stranici. Major Internacional d.o.o. ne može garantirati potpunu točnost informacija koje se nalaze na Internet stranici, kao niti točnost informacija koje su prikupljene iz drugih izvora i objavljene na ovoj Internet stranici. Savjeti za uspješnije igranje i opisi igara na sreću nisu profesionalni savjeti i ne možemo garantirati njihovu potpunu točnost. Isti su osnovani na osobnim stajalištima i dojmovima te su predviđeni za rekreativno igranje. Major Internacional d.o.o. (Luckia) ne pruža usluge igranja na svojoj Internet stranici.

Sva prava korištenja i izmjena ovih Internet stranica pridržava:

TVRTKA: MAJOR INTERNACIONAL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
SJEDIŠTE: Zagreb, Zagrebačka avenija 100A
SUD KOD KOJEG JE DRUŠTVO UPISANO I REGISTRACIJSKI BROJ: Trgovački sud u Zagrebu,
MBS: 080570075
TVRTKA I SJEDIŠTE PRAVNIH OSOBA KOD KOJIH SE VODE NJIHOVI RAČUNI I BROJEVI TIH RAČUNA: SOCIETE GENERAL GROUP SPLITSKA BANKA d.d, BROJEVI RAČUNA: IBAN: HR6923300031100376064
TEMELJNI KAPITAL: 17,438,000.00 kuna, uplaćen u cijelosti
IME I PREZIME ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA: González Fuentes, J. A. i González Fuentes, J.
 
Sve upite nastavno na korištenje ovih Internet stranica možete uputiti putem stranica kontakta.

Zahvaljujemo se na korištenju stranice www.luckia.hr .

vrh stranice